Sunday, October 30, 2011

கடுப்படித்த துக்ளக்கும் கலங்கிய சிதம்பரமும்-01


சிதம்பரம் அவர்களைக் கடுப்படிக்கும் வகையில் 19.10.2011 இதழ் துக்ளக்கில் வெளியான கேள்வி-பதில்தான் என்ன?  மேலும் 27 மற்றும் 35ஆம் பக்கங்களில் வெளியான கேலிச் சித்திரங்கள்தான் என்னென்ன?

அடுத்த பதிவில்.

- சிமுலேஷன்

0 comments: